انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر اکبر نیک پژوه
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:  23922016(009821)
  نمابر:   ................. (009821)
  پست الکترونیک: dr.nikpajouh@gmail.com
 گروه            پژوهشی
 مرتبه علمی          استاد یار
ORCID          https://orcid.org/0000-0001-5625-3101
         آخرین مدرک تحصیلی                               
فلوشیپ  آموزش پزشکی
متخصص طب پیشگیری و  پزشکی اجتماعی
          پرسش های مکتوب           
   
                     آدرس پستی تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت - نبش نیایش
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
کد پستی: 1996911151
   
Affiliation             
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran